Omavalvonnalla seuraat yrityksesi palveluntuotantoa

Omavalvonta on yksi palveluntuottajan useista työkaluista, joiden avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonta on pakollista kotityöpalveluyrityksille, jotka tuottavat sosiaalihuollon tukipalveluja.

Omavalvonnan perustan muodostaa kirjallinen suunnitelma, jonka avulla palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen epävarmuudet ja riskit pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Tarkoituksena on ehkäistä riskien toteutuminen jo ennakkoon ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistarpeisiin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Omavalvontaa valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Se myös antaa omavalvontaa koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Kotityöpalvelujen oppilaitosverkosto on yhdessä alan yrittäjien ja Valviran kanssa laatinut kotityöpalveluyrityksille omavalvontasuunnitelman, palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman mallit, joita yrittäjät voivat käyttää yrityksessään.

Onnistu omavalvonnassa

Kotityöpalveluyrityksen omavalvontasuunnitelma

Palvelusopimusmalli

Palvelusuunnitelmamalli

Laatu-
järjestelmä

Laadukas palvelu luo onnellisen asiakkaan.

Ajankohtaista

Kaikki tulevat ja menneet tapahtumat löydät täältä.

Liity mukaan

Yrittäjänä saat merkittävää kilpailuetua yhdistyksemme jäsenenä.

Palautetta

Anna palautetta toiminnasta jotta voimme parantaa palveluamme.